8:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Linkedin

Youtube

Search
 

Permis de conducere pentru straini in Moldova

Avocat in Chisinau | Asistenta Juridica in Afaceri > INFORMATII UTILE  > Permis de conducere pentru straini in Moldova

Permis de conducere pentru straini in Moldova

Obtinerea permisului de conducere de catre cetatenii straini in Moldova

Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice din Moldova, trebuie să dețineți un permis de conducere valabil, din categoria și respectiv, subcategoria vehiculului condus.

Pentru a obține permisul de conducere, persoana trebuie, în primul rînd să aibă vârstă corespunzătoare și să fie apt din punct de vedere medical, mai apoi este necesar de absolvit un program de formare autorizat/acreditat conform legislației și să susțină examenul de obținere a dreptului de a conduce vehicule în cadrul subdiviziunilor Agenției Servicii Publice (ASP).
Persoana care solicită examinarea pentru obținerea permisului de conducere să întrunească un șir de condiții, printre care – să dețină act de identitate aprobat prin Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte.
Conform Legii citate, actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte sînt toate tipurile de paşapoarte, de buletine de identitate, permisele de şedere, documentele de călătorie ale apatrizilor (Convenţia privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954), ale refugiaţilor (Convenţia cu privire la statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951) şi ale beneficiarilor de protecţie umanitară.
• Buletinul de identitate pentru apatrizi se eliberează apatrizilor cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid de către autoritatea competentă a Republicii Moldova, precum şi celor cărora li s-a acordat dreptul de şedere permanentă în Republica Moldova pentru întrebuinţare pe teritoriul republicii.
• Buletinul de identitate pentru refugiaţi se eliberează persoanelor cărora li s-a acordat statutul de refugiat, indiferent de vîrstă, pentru întrebuinţare pe teritoriul Republicii Moldova.
• Permisul de şedere provizorie se eliberează străinului căruia i s-a acordat sau i s-a prelungit, după caz, dreptul de şedere provizorie în Republica Moldova.
• Permisul de şedere permanentă se eliberează străinului, cu excepţia apatrizilor, căruia i s-a acordat dreptul de şedere permanentă în Republica Moldova.

Astfel, pentru ca un cetățean străin să obțină permis de conducere în Moldova, trebuie mai întâi să obțină un permis de ședere, adică un document care să confirme legalitatea aflării acestuia în țară.

Preschimbarea permisului de conducere strain in Moldova

Permis de sedere in MoldovaDacă cetățeanul străin deține un permis de conducere eliberat în străinătate, atunci în cazul în care se mută cu traiul în Moldova și obține permis de ședere, acesta este obligat să solicite autorităţii competente preschimbarea acestuia cu documente similare ale Republicii Moldova, în termen de maximum 6 luni.

La solicitarea cetăţenilor străini şi persoanelor fără cetăţenie de a obţine permis de conducere al Republicii Moldova, în baza permiselor de conducere, obţinute în alt stat, ultimele sunt ridicate. Totodată, la dosarul de eliberare a permisului de conducere al Republicii Moldova se anexează o copie autentificată a acestuia.

Dacă aveți nevoie de asistență juridică la obținerea permisului de ședere în Moldova, vă rugăm să ne contactați pentru a discuta situația dumneavoastră.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 22. oficiu 300f

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.