8:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Linkedin

Youtube

Search
 

Avocat Drept Civil In Chisinau

Avocat in Chisinau | Asistenta Juridica in Afaceri > Avocat Drept Civil In Chisinau
a

Dreptul civil cuprinde aproape toate aspectele vieţii noastre cotidiene, cum ar fi relaţiile de familie, locative, de asigurare, succesiune, contracte, drepturi de autor, patrimoniale, nepatrimoniale şi altele.

NAŞTEREA RELAŢIILOR JURIDICE GENEREAZĂ, CONCOMITENT ŞI POSIBILITATEA DE APARIŢIE A LITIGIILOR ÎNTRE PERSOANELE IMPLICATE ÎN ASTFEL DE RELATII.

Litigiile civile, în dese cazuri, sînt atît de complicate, încît soluţionarea lor devine imposibilă fără o asistenţă juridică de calitate. Numai un avocat, ca specialist în materie civilă va fi în stare să prezinte instanţei argumente solide cu trimitere la acte normative concrete, fapt care ar permite să apere eficient interesele clientului.

ASISTENŢĂ JURIDICĂ CALIFICATĂ ÎN CELE MAI DIVERSE TIPURI DE CAUZE CIVILE:

litigii locative;

litigii în succesiune;

pricini examinate în procedură specială;

litigii legate de protecţia consumatorului;

compensarea prejudiciului material şi moral;

litigii legate de asigurări, credite bancare, inclusiv, recuperarea creditelor restante;

litigii legate de comiterea accidentelor rutiere;

litigii funciare;

litigii legate de drepturile asupra proprietăţii intelectuale;

alte litigii.

Asistenţă juridică la toate etapele procesului civil:

REPREZENTARE ÎN INSTANŢELE DE JUDECATĂ DE FOND:

pregătirea şi înaintarea cererii de chemare în judecată, cererii reconvenţionale;

pregătirea referinţei la cererea de chemare în judecată;

elaborarea tranzacţiei de împăcare a părţilor;

participarea în şedinţele judiciare, efectuarea acţiunilor procesuale necesare;

REPREZENTARE ÎN CURTEA DE APEL ŞI CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE;

pregătirea cererilor de apel şi recursurilor;

pregătirea referinţelor la cererile de apel şi recurs;

participarea în şedinţele judiciare, efectuarea acţiunilor procesuale necesare;

participarea în proces pe cauzele supuse revizuirii.

Asistenţă juridică in procedura de executare:

transmiterea titlurilor executorii spre executare;

pregatirea documentelor necesare (cereri, demersuri, scrisori de însoţire, etc) în vederea executării hotărîrii judecătoreşti;

asistenţă în cadrul procesului de executare a hotărîrii instanţei de judecată de către executorul judecătoresc;

asistenţă juridică în vederea executării hotărîrilor de judecată definitive, inclusiv cele cu privire la recuperarea mijloacelor financiare, proprietăţii, aplicarea sechestrului şi altele.

Vă putem ajuta în soluţionarea diverselor litigii civile, indiferent daca sînteţi reclamant sau pîrît.

Aveţi nevoie de asistenţă ? Vă rugăm să nu ezitaţi şi să ne apelaţi pentru a discuta situaţia Dumneavoastră.