8:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Linkedin

Youtube

Search
 

Condițiile de intrare în Moldova în 2024

Avocat in Chisinau | Asistenta Juridica in Afaceri > Condițiile de intrare în Moldova în 2024

Condițiile de intrare în Moldova în 2024

În acest articol, ne-am străduit să raspundem la cele mai frecvente întrebări cu privire la condițiile de intrare în Moldova. Cu toate acestea, dacă nu ați găsit răspunsul la întrebarea dvs., scrieți-ne un mesaj și cu siguranță vă vom răspunde.

Acte necesare pentru intrarea in Republica Moldova

Pașaportul

Înainte de a veni în Moldova, ar fi util să vă familiarizați cu cerințele referitoare la actele necesare pentru a intra în Moldova.

Conform legii, trebuie să dețineți documente valabile care vă permit traversarea frontierei de stat, recunoscute sau acceptate de Republica Moldova, dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu preved altfel. În aproape toate cazurile, acest document este pașaportul național.

La momentul intrării dumneavoastră în Moldova, valabilitatea pașaportului trebuie să depășească cu cel puțin 3 luni data preconizată plecării din Republica Moldova.

În plus, pașaportul trebuie sa fie eliberat în ultimii 10 ani și trebuie să aibă cel puțin două pagini libere.

Viza

Trebuie să cunoașteți că cetățenii unor țări pot intra în Moldova fără viză, în timp ce alții au nevoie de viză pentru a intra. Luînd în calcul aceste considerațiuni, trebuie să vă asigurați că nu aveți nevoie de viză pentru a intra în Republica Moldova.
Puteți face cunoștință cu Lista țărilor ai căror cetățeni trebuie să dețină viză pentru a intra în Moldova, precum și Lista țărilor ai căror cetățeni nu au nevoie de viză pentru a vizita Republica Moldova.
Dacă țara dumneavoastră de origine este în regim de vize cu Moldova, este necesar să obțineți o viza înainte de a pleca.
În dependență de cetățenia dumneavoastră, viza poate fi obținută la misiunile diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate (lista ambasadelor o găsiți făcând clic pe link), sau prin aplicarea online.

Invitația

De asemenea, trebuie să acordați atenție condițiilor de obținere a vizelor, întrucât cetățenii unor state, pentru a obține o viză, au nevoie de o invitație emisă de Biroul Migrație și Azil, pe baza cererii unei persoane fizice sau juridice, rezident. Consultați Lista Statelor ai căror cetățeni au nevoie de o invitație pentru a obține viză de intrare în Republica Moldova făcând clic pe link.
Dacă nu sunteți familiarizat cu procedura de obținere a unei invitații, puteți afla mai multe informații făcând clic pe link.

Documente adiționale

La punctul de trecere a frontierei de stat, vi se poate cere să furnizați documente care justifică scopul intrării. Lista punctelor de trecere a frontierei în Moldova poate fi găsită făcând clic pe link.
Dacă veniți într-o vizită privată, scopul intrarii poate fi justificat cu o scrisoare de la persoana gazda.
Dacă veniți într-o vizită de afaceri, puteți prezenta o scrisoare de la o persoană juridică în care va fi indicat scopul pentru care ați fost invitat (participarea la seminare, expoziții, mese rotunde etc.).
Dacă veniți ca turist, trebuie să aveți la îndemână un voucher turistic.
De asemenea, trebuie să prezentați dovada mijloacelor financiare suficiente atât pentru întreținere în timpul șederii, cât și pentru întoarcerea în țara de origine. O astfel de dovadă poate fi un extras de cont bancar sau puteți demonstra că aveți suficienti numerar la dvs.
Totodată, vă recomandăm să dețineți dovada că aveți un loc de cazare – aceasta poate fi o cameră de hotel rezervată sau un contract de chirie a imobilului, în cazul în care intenționați să rămâneți în Moldova pentru o perioadă mai lungă.

CE POT INTRODUCE ÎN MOLDOVA FĂRĂ ACHITAREA TAXELOR VAMALE?

Bunurile aflate în bagajele personale ale dumneavoastră sunt scutite de la achitarea taxelor vamale, cu condiția ca acestea să nu fie introduse în scopuri comerciale și valoarea lor să nu depășească 300 de euro de persoană.
În cazul în care intrați în țară cu transportul aerian sau maritim, veți fi scutit de la achitarea taxelor vamale dacă valoarea bunurilor din bagajele personale nu depășește 430 de euro de persoană.
În cazul când valoarea totală a mărfurilor din bagajele dumneavostră depășește valoarea menționată mai sus, scutirea se acordă doar până la suma acestei valori pentru acele mărfuri care, importate separat, ar fi putut beneficia de scutire, ținând cont de faptul că valoarea unui articol individual nu poate fi fracționată.

Valoarea bagajelor personale, precum și valoarea medicamentelor necesare călătorului pentru nevoile sale personale nu sunt luate în considerare în sensul aplicării scutirilor prevăzute mai sus.
Astfel, sunt scutite de plăți vamale hainele și încălțămintea personală, obiectele de parfumerie, cosmetică, igienă și medicamentele, precum și produsele alimentare de necesitate personala.
Bagaj personal se consideră toate bagajele pe care călătorul le prezinta Serviciului Vamal la sosire în țară, precum și bagajele pe care acesta le prezintă aceleiași subdiviziuni la o dată ulterioară, dacă demonstrează că bagajul a fost înregistrat, la momentul plecării sale, ca bagaj însoțit la compania care l-a transportat în Republica Moldova dintr-o țară străină.

Mai jos găsiți cantitatea de produse care pot fi introduse în Moldova fără plata taxelor vamale:

Bere 5 litri
Vinuri 2 litri
Alcool și băuturi alcoolice cu o concentrație alcoolică de peste 22% în volum sau de alcool etilic nedenaturat de 80% în volum și peste 1 litru
Alcool și băuturi alcoolice cu o concentrație alcoolică de cel mult 22% în volum 2 litri
Ţigarete 200 bucăţi
Țigări de foi 50 bucăţi
Trabucuri 50 bucăţi
Rezerve din tutun pentru dispozitive de încălzire a tutunului 200 bucăți
Tutun de fumat 250 grame

Câți bani pot avea cu mine când intru în Moldova?

La intrarea în Republica Moldova, aveți dreptul de a introduce nelimitat numerar în monedă naţională, precum şi numerar şi cecuri de călătorie în valută străină.
Cu toate acestea, trebuie să declarați autorităților vamale, în scris, numerarul și cecurile de călătorie dacă suma totală a acestora depășește 10.000 EUR (sau echivalentul) per persoană/călătorie.
De asemenea, nu este permisă introducerea în Republica Moldova a numerarului în monedă națională, precum și a numerarului în valută străină, cecurilor de călătorie în valută străină în bagaje neînsoțite de o persoană fizică.

INTRAREA ÎN MOLDOVA CU COPII MINORI

Pentru început, dacă planificați o călătorie cu copii minori, trebuie să vă asigurirați că copilul are un pașaport valabil, iar înainte de călătorie în sine, să vă asigurați că valabilitatea acestuia trebuie să depășească cu cel puțin 3 luni data preconizată plecării din Republica Moldova.
Este important să rețineți că minorii au dreptul de a intra în Republica Moldova doar fiind însoțiți de părinții lor sau de o persoană însoțitoare desemnată de părinți într-o declarație autentificată notarial. Declarația trebuie să indice scopul călătoriei, durata acesteia și țara de destinație.

INTRAREA IN MOLDOVA CU TRANSPORT PERSONAL

La traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova cu automobilul, conducătorul auto trebuie să dețină asupra sa următoarele documente:

• permis de conducere eliberat pe numele său, valabil pentru (sub)categoria căreia aparține vehiculul condus;
• certificatul de înmatriculare al mijlocului de transport;
• asigurare obligatorie de răspundere civilă, valabilă pe teritoriul Republicii Moldova.

În plus, Serviciul Vamal al Republicii Moldova poate solicita documente care confirmă dreptul de proprietate sau dreptul de utilizare a vehiculului, dacă vehiculul este înmatriculat în alte state.

INTRAREA IN MOLDOVA CU ANIMALE DE COMPANIE

Conform prevederilor Legii, animal de companie se consideră – un animal din speciile enumerate mai jos, care își însoțește proprietarul sau persoana autorizată în timpul deplasării necomerciale și care rămâne pe durata unei astfel de deplasări în responsabilitatea proprietarului sau a persoanei autorizate.

Speciile de animale de companie care fac obiectul prezentei Norme sunt:

1) câinii (Canis lupus familiaris), pisicile (Felis silvestris catus) și dihorii domestici (Mustela putorius furo);
2) nevertebratele, cu excepția:
a) albinelor (Apis mellifera) și a bondarilor (Bombus spp.), care fac obiectul de reglementare a Normei sanitar-veterinare privind condițiile de sănătate animală și certificare sanitar-veterinară în cazul importului de albine și bondari;
b) peștilor (supraclasa Agnatha și din clasele Chondrichthyes și Osteichthyes), a moluștelor (încrengătura Mollusca) și a crustaceelor (subîncrengătura Crustacea), care fac obiectul de reglementare a Normei sanitar-veterinare privind condițiile de sănătate a animalelor și produselor de acvacultură și măsurile de prevenire și combatere a anumitor boli la animalele acvatice;
3) animalele acvatice ornamentale, astfel cum sunt definite în Norma sanitar-veterinară privind condițiile de sănătate a animalelor și produselor de acvacultură și măsurile de prevenire și combatere a anumitor boli la animalele acvatice;
4) amfibienii;
5) reptilele;
6) mamiferele: rozătoare și iepuri, cu excepția speciilor care sunt destinate producției alimentare;
7) păsările.

Animalele de companie pot fi introduse în Republica Moldova doar cu respectare următoarelor condiții:

1) Sunt marcate prin implantarea unui transponder (cip) care corespunde standardului SM SR ISO 11784:2012 sau SM SR ISO 11785:2012 și utilizează tehnologia HDX sau FDX-B și poate fi citit de un dispozitiv de citire.
2) Sunt vaccinate împotriva rabiei, cu condiția ca animalul de companie să aibă cel puțin 12 săptămâni la data administrării vaccinului și ca animalul să fi fost vaccinat după implantarea transponderului (cipului);
3) au fost supuse unui test de titrare a anticorpilor antirabici care a fost efectuat pe o probă recoltată la cel puțin 30 de zile de la data vaccinării și nu mai puțin de trei luni înainte de data circulației necomerciale a animalelor în Republica Moldova;
4) respectă toate măsurile sanitare preventive pentru boli sau infecții, altele decât rabia;
5) sunt însoțite de un document de identificare (pașaport pentru animale de companie) completat în mod corespunzător și emis de medical veterinar.

În privința câinilor, pisicilor și dihorilor domestici, numărul maxim care pot să însoțească proprietarul sau o persoană autorizată în timpul unei singure circulații necomerciale nu poate fi mai mare de cinci.

CÎT TIMP MĂ POT AFLA ÎN MOLDOVA?

Dacă sunteți dintr-o țară ai cărei cetățeni nu au nevoie de viză pentru a intra în Moldova, puteți rămâne în țară până la 90 de zile în decurs de șase luni.
Dacă ați intrat în Moldova cu viză, atunci perioada șederii dumneavoastră legale este egală cu perioada pentru care a fost eliberată viza.
Cetăţenii străini şi apatrizii sosiţi în Republica Moldova pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, pot locui temporar sau permanent în țară numai după obținerea dreptului de ședere.

URGENȚE

În general, nivelul criminalității în Moldova este extrem de scăzut, deaceia careva probleme majore legate de siguranța turiștilor, practic lipsesc.
Cu toate acestea, în cazul unor situații neprevăzute, trebuie să cunoașteți că Serviciul național unic pentru apelurile de urgență funcționează în Moldova folosind un singur număr – 112. Formați acest număr și operatorul, în funcție de solicitarea dumneavoastră, vă va conecta cu serviciul corespunzător.
Dacă aveți nevoie de asistență consulară, puteți verifica dacă în Moldova funcționează o ambasadă sau un consulat al țării dumneavoastră făcând clic pe link.