8:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Linkedin

Youtube

Search
 

Invitatia pentru obtinerea vizei de intrare in Republica Moldova

Avocat in Chisinau | Asistenta Juridica in Afaceri > MIGRATIE  > Invitatia pentru obtinerea vizei de intrare in Republica Moldova

Invitatia pentru obtinerea vizei de intrare in Republica Moldova

Cum să obții o invitație pentru viza în Republica Moldova?

Ce este invitaţia?

Invitația este un document oficial pe care autoritatea competentă pentru străini o eliberează la cererea persoanei fizice cu domiciliu permanent sau temporar în Republica Moldova sau a persoanei juridice, în condiţiile prevăzute de lege, şi care constituie una dintre condiţiile de obţinere a vizei Republicii Moldova de către anumite categorii de străini.

Cine necesită invitaţie pentru primirea vizei?

De către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne şi cu alte organe abilitate ale Republicii Moldova, a fost stabilită o lista a statelor ai căror cetăţeni vor primi vize pe bază de invitaţie. Lista acestor state o puteţi gasi AICI. Cetăţenilor menţionaţi mai sus li se poate acorda viză cu una sau cu multiple intrări şi ieşiri doar dacă prezintă misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale Republicii Moldova originalul invitaţiei.

Cine are dreptul de a solicita eliberarea invitaţiei?

Dreptul de a invita străini îl au persoanele fizice cu domiciliu permanent sau temporar în Republica Moldova care au atins vîrsta de 18 ani, au capacitate de exerciţiu deplină, cu excepţia străinilor sosiţi la studii sau la tratament, precum şi persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit de lege.

Cine eliberează invitaţia?

Cererea sau demersul de eliberare a invitaţiei se adreseaza Biroului Migraţie şi Azil al MAI.
Persoana care invită cetățeanul strain este informată despre regimul străinilor pe teritoriul Republicii Moldova şi semnează o declaraţie referitor la obligaţia sa de a suporta cheltuielile legate de şedere şi de eventuala îndepărtare a străinului de pe teritoriul ţării în cazul în care acesta nu părăseşte teritoriul ţării în termenul acordat în viză.
Aprobarea cererii sau a demersului de eliberare a invitaţiei este condiţionată de verificarea documentelor prezentate şi a evidenţelor autorităţilor competente pentru străini, în scopul constatării îndeplinirii condiţiilor legale privind intrarea în Republica Moldova a străinilor în cauză şi, implicit, al prevenirii intrării în Republica Moldova a unor străini care nu prezintă garanţii că vor părăsi teritoriul la expirarea vizei.
Cererile de aprobare a invitaţiilor se soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii sau a demersului, iar în cazul în care călătoria ţine de tratamentul urgent al invitatului, de starea gravă a sănătăţii unei rude apropiate sau de decesul acesteia, în decursul a 3 zile lucrătoare.
În caz de aprobare, invitaţia va fi înmînată persoanei care invită, pentru a o transmite străinului invitat. Străinul poate solicita acordarea vizei în termen de 90 de zile de la data eliberării invitaţiei.

In ce cazuri cererea de eliberare a invitației este respinsă?

Biroul Migraţie şi Azil al MAI emite decizia privind refuzul eliberării invitaţiei dacă:
a) străinii nu îndeplinesc condiţiile de intrare în Republica Moldova, enumerate mai jos:
• posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, recunoscut sau acceptat de Republica Moldova, dacă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu se prevede altfel;
• prezintă documente care justifică scopul intrării şi fac dovada existenţei unor mijloace corespunzătoare atît pentru întreţinere pe perioada şederii, cît şi pentru întoarcere în ţara de origine sau pentru tranzit către un alt stat în care există siguranţa că li se va permite intrarea;
• nu sînt incluşi în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interdicţiei de intrare în Republica Moldova sau care au fost declaraţi indezirabili;
• nu prezintă pericol pentru securitatea naţională, ordinea şi sănătatea publică.
b) există unul din motivele de nepermitere a intrării în Republica Moldova enumerate mai jos:
• organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova sau autorităţile publice care desfăşoară activităţi de combatere a terorismului semnalează că aceştia finanţează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism;
• există indicii că fac parte din grupuri criminale organizate cu caracter transnaţional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri;
• există indicii să se presupună că au săvîrşit sau că au participat la săvîrşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ori a unor crime de război, ori a unor crime contra umanităţii, prevăzute în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
• au prezentat informaţii false la perfectarea documentelor de intrare în Republica Moldova;
• au încălcat regimul frontierei de stat şi regimul punctului de trecere a frontierei de stat;
• au săvîrşit infracţiuni în perioada unor alte şederi în Republica Moldova ori în străinătate împotriva statului sau a unui cetăţean al Republicii Moldova şi au antecedente penale nestinse;
• au introdus ori au încercat să introducă ilegal în Republica Moldova alţi străini, ori sînt implicaţi în traficul de fiinţe umane;
• au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei sau la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova.

Decizia privind refuzul eliberării invitaţiei se comunică în scris solicitantului în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptare şi poate fi contestată în instanţă de contencios administrativ.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. În caz dacă aveți nevoie de consultaţia unui avocat migrațional, cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactaţi.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 22. oficiu 300f

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.