8:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Linkedin

Youtube

Search
 

Obtinerea actelor de stare civila din Moldova

Avocat in Chisinau | Asistenta Juridica in Afaceri > Obtinerea actelor de stare civila din Moldova

Asistenta la obtinerea certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civila din Moldova

Acte de stare civila din Moldova

Necesitatea obținerii repetate a documentelor de stare civilă sau a extraselor din arhivă apare cel mai des în cazurile în care acestea sunt solicitate de organele de profil din străinătate pentru perfectarea diferitor documente care permit șederea, angajarea etc.

De asemenea, actele de stare civilă sunt necesare și pentru persoanele care doresc să obțină cetățenia moldovenească ca urmare a recunoașterii în baza faptului că, deși s-au născut în străinătate, au cel puţin unul dintre părinţi, bunici sau străbunici născut pe teritoriul Republicii Moldova.

Destul de des, oamenii se confruntă cu problema absenței anumitor documente, din diverse motive, cum ar fi pierderea originalului documentului,  întreruperea legăturilor cu rudele etc, iar procedura de căutare a documentelor în arhive le este necunoscută .

În unele cazuri, persoanele nu au posibilitatea de a restaura sau a obține de sine statator duplicatele documentelor necesare.

Corespunzător, noi le oferim asistență în căutarea actelor de stare civilă necesare, în obținerea sau reconstituirea acestora.

Ce se atribuie la actele de stare civilă?

Acte de stare civila moldovenesti

Actele de stare civilă sunt documente oficiale eliberate de autoritățile competente în materie de stare civilă, precum și de altele decât cele de stare civilă, valabile în condițiile prevederilor legale, care conțin înscrieri autentice de identificare a persoanei, fac dovada stării civile a acesteia, precum și a schimbării și modificării datelor de identificare.

Prin actele de stare civilă se confirmă fapte și evenimente care afectează apariția, modificarea sau încetarea drepturilor și obligațiilor cetățenilor, precum și caracterizează statutul juridic al acelor din urmă.

La această categorie de documente se atribuie:

• certificatele de stare civilă (certificatul de naștere, certificatul de schimbare a numelui și/sau prenumelui, certificatul de căsătorie, certificatul de divorț, certificatul de deces);

• copia sau extrasul de pe actul de stare civilă, avizul cu privire la anularea și/sau modificarea actului de stare civilă;

• hotărârea instanței de judecată definitivă și irevocabilă emisă în străinătate privind înregistrarea, desfacerea sau declararea nulității căsătoriei;

• documentele emise de autoritățile competente din străinătate, care atestă înregistrarea sau consemnarea faptelor de stare civilă, modificarea sau schimbarea datelor personale sau a stării civile a persoanei.

Ce includ serviciile noastre de obținere a actelor de stare civilă?

Serviciile cabinetului ce țin de obținerea actelor de stare civilă includ:

• Consultanță privind procedura si conditiile de obtinere a actelor de stare civila;

• Consultanță privind documentele si actiunile necesare obtinerii actelor de stare civila;

• Întocmirea și depunerea cererilor de eliberare a duplicatelor actelor de stare civila și a certificatelor de arhivă;

• Demersuri în adresa organelor abilitate în vederea obținerii prin procură a actelor de stare civilă în numele Clientului;

• Reprezentarea intereselor în instanța de judecată în vederea restabilirii actului de stare civilă.

Ce acte de stare civilă putem obține prin procură în numele clientului?

În virtutea împuterniciriloe date de către dumneavoastră putem obține următoarele acte:

Asistenta la obtinerea actelor de stare civila

• certificate de nastere;

• certificate de căsătorie;

• certificate de divorț;

• certificate de deces;

• certificate de stare civilă;

• certificate de capacitate matrimonială;

• certificate și extrase de arhivă (de naștere, deces etc.);

• copii ale hotărârilor judecătorești;

• caziere judiciare.

Legalizarea actelor – apostila.

Este de menționat că recunoașterea în străinătate a duplicatelor documentelor este posibilă doar dacă acestea sunt legalizate – apostilate în modul corespunzător.
Dacă este necesar, legalizăm documentele în modul necesar și comandăm traducerea oficială a acestora în orice limbă.

Reconstituirea actului de stare civila.

În aceste cazuri pentru reconstituirea actului de stare civilă, solicitantului se eliberează un aviz care confirmă imposibilitatea reconstituirii actului în procedură administrativă, solicitantul urmând să se adreseze ulterior în instanța de judecată cu cerere privind constatarea faptului care are valoare juridică.

Vom pregăti cererea de chemare în judecata și vă vom reprezenta interesele în vederea reconstituirii documentului necesar.

Adresarea la specialiști în domeniul obținerii actelor de stare civilă vă va ajuta să economisiți mult timp și eforturi, deoarece avocatul va putea îndeplini sarcinile cât mai curând posibil chiar și fără prezența dumneavoastră.