8:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Linkedin

Youtube

Search
 

PROPRIETATE INTELECTUALA

a

Chestiunile legate de protecţia proprietăţii intelectuale sînt printre cele mai importante la toate etapele dezvoltării unei afacerii.

Anume elementele proprietăţii intelectuale determină notorietatea brandului şi atractivitatea companiei pentru consumatori şi potenţialii investitori. Cabinetul avocatului Viorel Furtuna oferă servicii de consultanţă, precum şi asistenţă în înregistrarea, conservarea şi protecţia diferitelor genuri de proprietate intelectuală.

Serviciile pe care vi le oferim se refera la:

Consultare, stabilirea priorităţilor şi necesităţilor clientului privind protecţia dreptului de autor şi ale celor conexe;

Obţinerea şi protecţia drepturilor de proprietate industrială pe teritoriul Republicii Moldova;

Elaborarea contractelor de autor cu privire la transmiterea drepturilor patrimoniale (opere audio sau video imprimate, opere scrise, opere de imagine, volumetrico-spaţiale, etc);

Elaborarea contractelor de autor privind transmiterea drepturilor conexe (drepturile interpreţilor, producătorilor de fonograme şi organizaţiilor de difuziune);

Expertize a contractelor de autor;

Cercetări documentare;

Reprezentarea în faţa Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi alte instituţii, a persoanelor fizice şi juridice, cu scopul obţinerii, apărării şi promovării drepturilor de proprietate intelectuală;

Apărarea drepturilor asupra proprietăţii industriale în instanţele de judecată;

Orice alte activităţi referitoare la drepturile de proprietate intelectuală.

Detinatorul proprietatii intelectuale poate controla si trebuie rasplatit pentru uzul acesteia, si acest fapt incurajeaza inovatia si creativitatea spre beneficiul umanitatii.