8:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Linkedin

Youtube

Search
 

Avocat divort Chisinau

Avocat pentru desfacerea casatoriei in Chisinau

Avocat Divort Chisinau

Decizia de a desface căsătoria poate fi o una dificilă, mai cu seamă atunci când sunt implicați minori, iar procesul de divort în sine poate fi unul dintre cele mai stresante momente din viața unei persoane. Prin urmare, un avocat pentru divort in Chișinău vă va asculta și vă va răspunde la toate întrebările, iar apoi vă va evalua situația și vă va adduce la cunoștință toate scenariile posibile în conformitate cu legea.
Avocatul pentru divort in Chișinău va acorda consultanță în cazurile de divorț la Oficiul de Stare Civilă, precum și asistență juridică în cazul desfacerii căsătoriei în instanța de judecată. Apelînd la serviciile unui avocat pentru divort in Chișinău, veți fi scutit de necesitatea participării de sine stătător în procesul desfacerii căsătoriei, inclusiv de a fi present în instanță, astfel evitînd contactele nedorite cu soțul/soția.
Contactandu-ne, nu va mai fi necesar să căutați răspusuri la întrebări de genul, ce acte sunt necesare pentru divort, sunt oare suficiente actele pe care le dețineți, cum sa formulați cererea de chemare în judecată și unde să o depuneți, etc.
Încredințați-ne nouă toate problemele legate de divort, iar noi, la rândul nostru, vă vom informa în mod regulat despre mersul procesului.

Divortul in Moldova – noțiuni generale

Divortul in Moldova - Notiuni generale

Conform prevederilor dreptului familiei din Moldova, căsătoria poate fi desfăcută, în baza cererii unuia sau a ambilor soţi ori a tutorelui soţului în privinţa căruia s-a instituit măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei.
Cu toate acestea, Codul Familiei din Moldova este în mare măsură axat pe protecția drepturilor copiilor și, prin urmare, impune unele restricții.
Astfel, în lipsa acordului soţiei, soţul nu poate cere desfacerea căsătoriei în timpul gravidităţii acesteia şi timp de un an după naşterea copilului dacă acesta s-a născut viu şi trăieşte. Corespunzător, în această perioadă de timp, soțul nu va putea divorta fără acordul soției sale.
În general, legea prevede două modalități de desfacere a căsătoriei – divortul la Oficiul de Stare Civilă și desfacerea căsătoriei de către instanţa de judecată.

Divortul la Oficiul de Stare Civilă din Moldova

Divortul la Oficiul de Stare Civila

Divortul la Oficiul de Stare Civilă constituie o procedură mai simplă și mai rapidă decât în cazul desfacerii căsătoriei pe cale judiciară, însă în acest caz este necesar acordului comun al soţilor și între aceştia să nu există neînţelegeri referitoare la partajul proprietăţii comune în devălmăşie, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi.
În același timp, la cererea unuia dintre soţi, căsătoria poate fi desfăcută la organul stare civilă dacă celălalt soţ:
a) este supus unei măsuri de ocrotire judiciare;
b) a fost declarat dispărut;
c) a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.

Divortul prin instanța de judecată in Moldova

Divort prin judecata in Moldova

În cazul în care în familie sunt copii minori comuni, sau unul dintre soți se opune divorțului, atunci o simplă cerere la Oficiul de Stare Civilă nu este suficientă și va fi necesar să depuneți o cerere de chemare în judecată.
Astfel, desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească, dacă soţii au copii minori comuni şi nu au ajuns la un acord privind întreţinerea, educaţia şi domiciliul acestora sau în lipsa acordului la divorţ al unuia dintre soţi.
În același timp, desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească şi în cazurile cînd există acordul la divort al ambilor soţi, însă unul dintre ei refuză să se prezinte la organul stare civilă pentru soluţionarea problemei.
Instanţa judecătorească va desface căsătoria dacă va constata că convieţuirea soţilor şi păstrarea familiei în continuare sînt imposibile.

Divortul fără prezență personală in Moldova

Divort fara prezenta in Moldova

Divorțul fără prezența unuia dintre soți sau fără participarea ambelor părți.

Cand sotii decid sa divorteze si din lipsa de timp sau, în genere a posibilităților, nu se pot prezenta la Oficiul de Stare Civilă sau în instanța de judecată, interesele sotilor pot fi reprezentate de o alta persoana autorizata sa le reprezinte interesele.
Astfel, dacă vă aflați în străinătate și doriți să divorțați fără a veni în țară, puteți angaja un avocat care să vă reprezinte în instanță. El se va ocupa de toate procedurile, fara a fi nevoie sa reveniți in Moldova pentru divort.
Cererea de chemare în judecată pentru divort va fi întocmită și semnată de către avocat, căruia îi veți elibera o procură autentificată notarial sau veți semna un mandat.
Decizia de desfacere a căsătoriei poate fi luată în lipsa unuia sau a ambilor soți, pe motiv că unul sau ambii locuiesc în străinătate.

Servicii avocat pentru divort in Chișinău

Servicii avocat divort

Наши квалифицированные адвокаты по разводам готовы предоставить своим клиентам следующие виды услуг:

✅ Acordare de consultanță, in cadrul căreia un avocat pentru divort vă va explica perspectivele cazului, precum si opțiunile pentru un divorț mai putin anevoios si rapid;
✅ Reprezentarea intereselor in instanța de fond, fara participarea personala a reclamantului pe urmatoarele aspecte:
• Divort;
• Partajul averii comune;
• Stabilirea domiciliului copiiilor minori;
• Incasarea pensiei de întreţinere a copiilor minori;
✅ Elaborarea acordurilor cu privire la partajarea averii comune, privind orarul de comunicare cu copilul, privind plata de întreţinere etc.;
✅ Reprezentarea pe cazuri de divorț în cazul în care vă aflați în străinătate, precum și în cazul când unul sau ambii soți se află în străinătate și nu doresc sau nu au posibilitate de a veni în Moldova pentru divorț la Oficiul de Stare Civilă;
✅ Contestarea deciziilor judecătoriei de fond în instanțele ierarhic superioare;
✅ Întocmirea oricăror acte necesare, cum ar fi: cereri, plangeri, sesizări, petiții, scrisori etc.