8:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Linkedin

Youtube

Search
 

Certificatul de nastere moldovenesc

Avocat in Chisinau | Asistenta Juridica in Afaceri > Certificatul de nastere moldovenesc

Asistență la obținerea duplicatelor certificatului de naștere din Moldova

Documentarea faptului nașterii este o practică larg răspândită în istoria omenirii.

Inițial, informațiile cu privire la naștere erau colectate și păstrate în scopuri de impozitare a populației, precum și pentru a avea la îndemână informațiile cu privre la forța militară disponibilă.

Faptul nașterii era înregistrat de către slujitorii bisericilor, care dețineau registrele corespunzătoare.

Pe teritoriul istoric al Republicii Moldova moderne, această practică a continuat până la începutul secolului al XX-lea.

În prezent, în majoritatea țărilor sunt implementate acte legislative care reglementează înregistrarea faptului nașterii și, corespunzător, eliberarea unui document confirmativ.
Republica Moldova, la rândul său, în scopul protecţiei drepturilor patrimoniale şi personale nepatrimoniale ale persoanelor, precum şi în interesul statului, a implementat și ea legi care stabilesc înregistrarea de stat a actelor de stare civilă.

Certificatul de naștere în Moldova este documentul care confirmă înregistrarea de stat a unui act de stare civilă și nemijlocit, faptul nașterii unei persoane.

Ce conține certificatul de naștere din Moldova?

În certificatul de naştere a copilului se înscriu următoarele informații:

Acte de stare civila moldovenesti

a) codul numeric personal;
b) numele de familie, prenumele, naţionalitatea sau apartenenţa etnică, data şi locul naşterii copilului;
c) numele de familie, prenumele, naţionalitatea sau apartenenţa etnică a părinţilor;
d) data întocmirii actului de naştere şi numărul de ordine al acestuia;
e) denumirea organului de stare civilă care a înregistrat naşterea;
f) data eliberării certificatului de naştere;
g) denumirea organului care a eliberat certificatul.

Când se eliberează duplicatul certificatului de naștere?

Cind se elibereaza duplicatul certificatului de nastere

Duplicatul certificatului de naștere se eliberează în caz de deteriorare sau pierdere a actului original. În aceste cazuri, organul stare civilă sau Arhiva registrelor, identificînd actul de stare civilă respectiv, eliberează un nou certificat cu  inscripţia “Duplicat”.

Cui poate fi eliberat duplicatul certificatului de naștere?

Cui se elibereaza duplicatul certificatului de nastere

Duplicatul certificatului de stare civilă poate fi eliberat:
a) titularului actului de stare civilă;
b) membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptăţite – în cazul în care titularul actului de stare civilă a decedat;
c) părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare – în cazul în care titularul actului de naştere nu a atins vîrsta majoratului;
d) unei persoane ce dispune de procură autentificată notarial ce îi oferă dreptul de a primi duplicatul respectiv.

Cu ce vă putem ajuta?

Avocat pentru cetatenie

Procesul de obținere a certificatului de naștere poate crea multe probleme cetățenilor cu domiciliul în afara Republicii Moldova.
Prin urmare, oferim asistență calificată în procesul de obținere a certificatului de naștere moldovenesc, precum și a altor acte de stare civilă necesare.
Oferim o gamă completă de servicii pentru obținerea și pregătirea actelor ce urmează a fi prezentate organelor competente din statele străine, inclusiv traducere legalizată, Apostila, sau legalizare consulară.

Vă vom oferi consultanță cu privire la perfectarea procurii, precum și ne vom asuma întreaga responsabilitate pentru obținerea rezultatului scontat.