8:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Linkedin

Youtube

Search
 

Avocat Pentru Afaceri In Chisinau

Avocat in Chisinau | Asistenta Juridica in Afaceri > Avocat Pentru Afaceri In Chisinau
a

Asistenţă juridică a activităţii companiei – program asistenţă juridică continuă în bază de abonament ce oferă o varietate de servicii juridice organizaţiilor şi întreprinzătorilor individuali.

PROGRAM DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ ÎN AFACERI – “AVOCAT PENTRU AFACERI”

Cabinetul oferă servicii juridice în urmatoarele domenii:

CONSULTANŢĂ JURIDICĂ :

Consultaţii, avize, opinii la problemele juridice care apar pe parcursul activităţii clientului (verbale, scrise, prin telefon, fax, e-mail);

Elaborarea şi expertiza juridică a documentelor juridice, inclusiv a proiectelor de contract, acorduri cu privire la diverse tipuri de cooperare, documente corporative;

Verificarea documentelor prezentate de către client privind corespunderea acestora cu legislaţia şi interesele ultimului;

Redactarea şi depunerea cererilor, pretenţiilor, acţiunilor;

Participarea din partea clientului la negocierile cu terţe persoane;

Reprezentarea intereselor clientului în faţa autorităţilor publice centrale şi locale;

Ieşirea de urgenţă la client şi acordarea asistenţei juridice în cazul verificării companiei de către organele de drept;

Consilierea conducătorilor şi angajaţilor companiei la sediul clientului.

La încheierea contractului de asistenţă juridică continuă conform programului “Avocat pentru afaceri” se oferă o reducere de pînă la 50% pentru servicii de reprezentare în instanţele de judecată şi o reducere de pînă la la 30% la programul “Avocat personal”.

Totodată, vi se oferă posibiliattea de a stabili personal lista serviciilor de care aveţi nevoie, precum şi să o precizaţi sau completaţi în orice moment.