8:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Linkedin

Youtube

Search
 

Avocat Personal In Chisinau

a

AVOCAT PERSONAL ESTE UN PROGRAM DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ CONTINUA, OFERITĂ PERSOANELOR FIZICE.

Programul “Avocat personal”

Cabinetul avocatului Viorel Furtună Vă propune să deveniţi abonat al programului de asistenţă juridică şi informaţională “Avocat personal”.

Particularităţile programului:

Incheind contractul cu avocatul, abonatul primeşte un card de plastic de model prestabilit, pe care este indicată informaţia despre program şi numerele de telefon pentru legătura de urgenţă cu avocatul.

Programul “Avocat personal” încorporează următoarele servicii:

ieşirea avocatului (in cazuri de urgenţă) în cazul reţinerii Clientului de către reprezentanţii organelor de drept. Disponibil 24 din 24 de ore;

furnizarea prin telefon a consultaţiilor primare cu privire la problemele juridice apărute ( civile, penale, contravenţionale, locative, dreptul familiei etc.);

furnizarea prin telefon a consultaţiilor cu privire la chestiuni de securitate personală şi comportament în situaţii potenţial periculoase şi de conflict;

furnizarea prin telefon a consultaţiilor cu privire la interacţiunea cu reprezentanţii organelor de drept;

furnizarea prin telefon a consultaţiilor cu privire la comportament în situaţii critice;

în caz de urgenţă, stabilirea legăturii telefonice şi asigurarea interacţiunii cu reprezentanţii diferitor organe statale, din numele şi la însărcinarea Clientului;

pregătirea şi înaintarea interpelărilor avocatului la adresa diferitor instituţii şi organizaţii în baza Legii Republicii Moldova nr. 1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatură.

Abonatul se bucură de reduceri considerabile la achitarea serviciilor avocatului ne incluse în pachetul în cauză.

Aveţi nevoie de asistenţă ? Vă rugăm să nu ezitaţi şi să ne apelaţi pentru a discuta situaţia Dumneavoastră.