8:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Linkedin

Youtube

Search
 

Permis de sedere in Moldova pentru investitori

Avocat in Chisinau | Asistenta Juridica in Afaceri > Permis de sedere in Moldova pentru investitori

Permisul de sedere pentru investitorii straini in Moldova

Reprezentând suportul material pentru dezvoltarea economică și socială a țării, investițiile joacă un rol important în economia oricărui stat, investițiile asigură o creștere a capitalului fix, sporesc randamentul tehnic și economic al locurilor de muncă existente, precum și stimulează crearea noilor locuri de muncă.

În acest context, atragerea investițiilor străine devine o componentă importantă a politicii economice a oricărui stat, iar cele mai avansate în acest domeniu sunt țările cu economii dezvoltate.

Astfel, pentru a stabili garanţii egale pentru investitorii autohtoni şi străini, a preîntîmpina şi înlătura impedimentele ce pot afecta investitorii şi investiţiile lor, fapte care vor îmbunătăți climatul investițional, vor atrage investiții străine directe în țară, vor crea locuri de muncă și vor genera venituri impozabile la buget, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o serie de reglementări menite să faciliteze procedura de acordare și prelungire a dreptului de ședere pentru asociații sau acționarii persoanelor juridice cu investiții străine înregistrate în țară.

Permis de sedere pentru investitori in Moldova

Investițiile străine în Republica Moldova

Investitiile straine in Moldova

În liinii generale, investiţia este totalitatea de bunuri (active) depuse în activitatea de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova inclusiv pe baza contractului de leasing financiar precum şi în cadrul partereriatului public-privat pentru a se obţine venituri.
La rândul său, o investiţie străină este investiţia efectuată de către un investitor străin în activitatea de întreprinzător desfăşurată în Republica Moldova, inclusiv veniturile provenite din investiţia sa şi reinvestite în Republica Moldova.

Investitorii străini

Investitorii straini in Moldova

Conform prevederilor legii, investitorul este persoana fizică sau juridică încadrată în activitatea investiţională pe teritoriul  Republicii  Moldova și nemijlocit:

a) persoană fizică cetăţean străin cu reşedinţă permanentă în alt stat sau apatrid cu reşedinţă permanentă în străinătate;

b) persoană juridică, formată în conformitate cu legislaţia unui alt stat, avînd sediu în acel stat sau persoană juridică avînd sediu, administraţie centrală sau loc principal de activitate înregistrat în alt stat;

c) organizaţie sau asociaţie creată în urma unui tratat între state ori alte subiecte de drept internaţional.

Permisul de ședere pentru investitorii străini

Permis de sedere la afaceri

Dreptul de şedere provizorie se acordă străinului care a efectuat investiţii în activitatea de întreprinzător şi este asociat sau acţionar al unor persoane juridice din Republica Moldova, dacă a îndeplinit una dintre condiţiile generale:

a) deţine, direct sau indirect, una sau mai multe părţi sociale şi/sau acţiuni în cadrul persoanelor juridice din Republica Moldova, în valoare totală echivalentă cu cel puţin o cotă-parte în cadrul persoanei juridice echivalentă cu cel puţin 30 de salarii medii lunare pe economie prognozate. În cazul în care valoarea totală a investițiilor efectuate de străin nu atinge cuantumul menționat al investițiilor, dar, împreună cu valoarea investițiilor efectuate de ceilalți investitori străini, asociați în aceeași persoană juridică, depășește acest cuantum și niciunul dintre ceilalți asociați sau acționari străini nu solicită sau nu a solicitat dreptul de ședere în Republica Moldova în calitate de investitor, atunci se consideră că acesta a îndeplinit cerința privind cuantumul investițiilor;

b) persoana juridică, al cărei asociat sau acţionar este, a creat cel puţin un loc de muncă cu regim de lucru cu durată normală şi cu un salariu echivalent cu salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune.

Pentru ce termen se acordă un permis de ședere investitorilor străini?

Cat dureaza examinarea cererii

Cetățenilor străini care efectuează investiţii sau au creat locuri de muncă li se acordă drept de ședere pentru următoarele termene:

a) pe un termen de 2 ani – pentru investiții în valoare echivalentă cu 30–200 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin un loc de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
b) pe un termen de 3 ani – pentru investiții în valoare echivalentă cu 200–600 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 8 locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
c) pe un termen de 4 ani – pentru investiții în valoare echivalentă cu 600–2000 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 15 locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
d) pe un termen de 5 ani – pentru investiții în valoare echivalentă cu 2000–4000 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 25 de locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
e) pe un termen de 8 ani – pentru investiții în valoare echivalentă cu peste 4000 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 50 de locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune.

Notă:
În cazul în care persoana juridică are 2 sau mai mulţi asociaţi sau acţionari, condiţiile menționate mai sus vor fi aplicate pentru fiecare solicitant în mod separat, iar valoarea investiţiei care a fost realizată sau numărul locurilor de muncă care au fost create se vor majora în mod corespunzător, în funcţie de numărul solicitanţilor.

Asistență la obținerea permisului de ședere prin investiții în Moldova

Avocat pentru cetatenie

În cazul în care intenționați să obțineți un permis de ședere în Moldova în calitate de investitor străin, este necesar să țineți cont de o mulțime de subtilități juridice.
Prin urmare, pentru ca procedura de obținere a permisului de ședere prin investiție să devină simplă și rapidă, este mai bine să apelați la ajutorul unor specialiști calificați.

Oferim consiliere profesională și asistență juridică străinilor care doresc să își înceapă afacerea în Republica Moldova, precum și o gamă largă de servicii conexe, cum ar fi înregistrarea întreprinderilor, obținerea actelor permisive, permiselor de ședere, altor documente aferente.

În procesul de obținere a permisului de ședere pe bază de investiție, vă vom oferi consiliere și suport juridic la următoarele etape:

• Înființarea întreprinderii;

• Obținerea permisului de ședere în Moldova pe bază de investiții străine;

• Obținerea permisului de ședere pentru străinii care dețin funcții de conducere;

• Reprezentarea intereselor în fața Inspectoratului General pentru Migrație și a altor organe ale statului;

• Contestarea acțiunilor ilegale sau inacțiunilor organelor statului cu competențe în domeniul migrației;

• Contestarea deciziilor ilegale ale organelor statului.

Avem o vastă experiență în domeniul migrației și suntem gata să oferim toată asistența necesară, precum și să vă consiliem în toate problemele legate de imigrare în Republica Moldova.