8:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Linkedin

Youtube

Search
 

Permis de sedere in Moldova – asistenta la obtinere

Avocat in Chisinau | Asistenta Juridica in Afaceri > Permis de sedere in Moldova – asistenta la obtinere

Cum sa obții permis de ședere în Moldova

Permisul de ședere este un document emis de un anumit stat care confirmă dreptul unui cetățean străin sau apatrid de a locui într-o anumită țară pentru o perioadă limitată sau nelimitată de timp. Astfel, un permis de ședere poate fi fie atât temporar, cât și permanent.
În dependență de temeiurile în baza cărora a fost eliberat, permisul de ședere poate fi de diferite tipuri, de exemplu, permis de ședere la muncă, pentru cei care au un contract de muncă, pentru desfășurarea ctivității de antreprenoriat, permis de ședere pe termen scurt, permis de ședere pentru reîntregirea familiei, pentru studenții străini care își fac studiile la universitățile din țară etc.
În cele mai dese cazuri, titularul permisului de ședere, aflându-se pe teritoriul țării emitente, are obligația de a avea în permanență asupra sa acest document. De asemenea, poate fi impusă și obligația de a prezenta permisul de ședere în cazul în care este cerut pentru legitimare sau verificare de căre reprezentanții organelor de drept.
Procesul de obținere a unui permis de ședere în sine poate varia foarte mult în dependență de legislația fiecărei țări în parte.
Prin urmare, este necesar să vă familiarizați cu temeiurile specifice pentru obținerea unui permis de ședere și nemijlocit cu procedura țării în care intenționați să solicitați permisul de ședere.

Permis de ședere în Moldova

Permisul de ședere în Moldova este un document de identificare care confirmă legalitatea șederii în țară și dreptul străinului de a locui, studia sau munci pe teritoriul Republicii Moldova. De fapt, permisul de ședere îi conferă cetățeanului străin majoritatea drepturilor constituționale pe care le au cetățenii Republicii Moldova, însă cea mai mare diferență este lipsa dreptului de a alege și de a fi ales, adică a drepturile electorale.
Permisul de ședere identifică străinul și îi confirmă dreptul de ședere în Moldova, precum și durata șederii și scopul pentru care i s-a acordat acest drept.
Titularul unui permis de ședere este obligat să aibă în permanenţă asupra sa documentul, să nu îl înstrăineze și să-l prezinte organelor abilitate la cerere.

Temeiurile pentru obținerea permisului de ședere în Moldova in 2023

Legislația Republicii Moldova prevede pentru cetățenii străini dreptul de ședere temporară și dreptul de ședere permanentă.

Temeiurile pentru obținerea unui permis de ședere temporară sunt:

a) imigrarea la muncă;
b) strainul face studii la careva institutie de invatamant din Moldova;
c) reîntregirea familiei;
d) desfasurarea de activităţi umanitare, de voluntariat sau religioase;
e) necesitatea tratamentului medical de lungă durată, balneosanatorial şi de recuperare;
e1) strainul este victima a traficului de finite umane si necesita protectie;
e2) strainul este victima a violenţei în familie si necesita protectie;
f) alte scopuri, în care activitatea străinului nu contravine legislaţiei Republicii Moldova sau prezenţa lui pe teritoriul Republicii Moldova este necesară în interes public sau de securitate naţională;
f1) strainul desfasoara activităţi în domeniul tehnologiei informaţiei;
g) strainul este investitor; (În acestă categorie se incadrează străinii care au inființat firme in Moldova)
h) strainul detine funcţii de conducere;
i) strainul este specialist in careva domeniu;
j) strainul este stagiar – absolvent a unei institutii de invatamit superior.

Temeiurile pentru obținerea unui permis de ședere permanentă:

Temei pentru obtinerea permisului de ședere permanentă este faptul detinerii de catre strain a dreptului de ședere temporară, in cazul in care acesta îndeplinește următoarele cerințe:

a) are drept de şedere provizorie legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova de cel puţin 3 ani – în cazul străinului căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova;
b) are drept de şedere provizorie legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova de cel puţin 5 ani – în cazul străinului din alte categorii.
c) face dovada faptului că deţine mijloace suficiente de întreţinere; excepţie fac străinii căsătoriţi cu cetăţeni ai Republicii Moldova;
d) dispune de spaţiu de locuit;
e) deține un certificat care îi atestă nivelul mediu de cunoaștere a limbii de stat sau un act de studii eliberat de o instituție de învățămînt cu predare în limba romвnă, cu excepția beneficiarilor de pensii pentru limită de vîrstă;
f) îndeplineşte în continuare condiţiile de intrare în Republica Moldova;
g) nu a intervenit, în perioada şederii în Republica Moldova, nici unul dintre motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul Republicii Moldova;
h) nu a avut în ultimii 3 ani antecedente penale.
.

Ce acte sunt necesare pentru a obține permisul de ședere în Moldova?

În dependenta de temeiurile obținerii permisului de ședere în Moldova, lista documentelor solicitate poate fi diferita. Cu toate acestea, în toate cazurile, străinul trebuie să prezinte:
– Cererea completata de modelul stabilit;
– Pașaport valabil al cetățeanului străin;
– Actele ce confirmă posesia spațiului de locuit în Moldova (aceasta poate fi locuință închiriată);
– Caziueul judiciar din tara de origine;
– Alte acte care confirma temeiurile obținerii permisului de ședere.

Care este termenul de examinare a cererii privind obtinerea permisului de sedere in Moldova?

Inspectoratul General pentru  Migrație va examina cerea in termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la data depunerii si va emite o decizie privind acordarea sau refuzul acordării dreptului de şedere provizorie străinului.
În cazul în care termenul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova expiră înainte de emiterea deciziei, Biroul va elibera cetățeanului străin un certificat ce confirmă statutul lui, adică faptul că cel din urmă a depus dosarul pentru prelungire, însă decizia nu a fost încă emisă.
La solicitarea strainului, termenul de examinare poate fi redus la 10 zile, cu conditia achitarii unei taxe, stabilite pentru examinarea urgenta a cererii.

Care este termenul pentru care se elibereaza permisul de sedere in Moldova?

În funcţie de motivul solicitării, dreptul de şedere provizorie poate fi acordat pentru o perioadă de pînă la 5 ani, iar în cazurile prevăzute de lege, şi pentru o altă perioadă.
De regulă, permisul de ședere se eliberează pe termen de un an, cu prelungiri ulterioare, dacă străinul continuă să îintruneasca condițiile de intrare în Republica Moldova. Ca exemplu, un cetățean străin a obtinut dreptul de sedere pe baza faptului că la momentul respective el deținea funcția de director al unei companii străine, corespuzator la momentul depunerii cererii de prelungire a permisului de ședere, acesta continua sa deține aceiasi funcție.

Prelungirea permisului de ședere în Moldova

Pentru prelungirea permisului de sedere, străinul trebuie sa depuna o cerere în acelaşi scop pentru care i s-a acordat initial dreptul de şedere si pentru acelasi temei din care se află pe teritoriul Republicii Moldova.
Для продления вида на жительство, иностранец должен подать ходотайство в тех же целях, для которых было предоставлено право на пребывание, на основании которого он находится на территории Молдовы.
Permisul de sedere in Moldova poate fi prelungit de către organul competent in cazul in care străinul întruneşte în continuare condiţiile de intrare în tara, iar pe perioada sederii nu a intervenit vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul Republicii Moldova.
Este important de retinut, ca strainul trebuie sa detina un pașaport valabil pe perioada pentru care se solicită prelungirea permisului de ședere.
Decizia asupra cererii se emite în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia.

Preturi pentru permis de sedere in Moldova

Unde se depun actele pentru cetatenie
Preturile pentru confecționarea permisului de ședere 20 zile lucrătoare 350 lei
10 zile lucrătoare 700 lei
5 zile lucrătoare 1050 lei
1 zi lucrătoare 1400 lei
În ziua adresării 1750 lei

De ce să alegeți Cabinetul Avocatului “Viorel Furtuna”

Compania noastră este partenerul dumneavoastră de încredere, care poate efectua toate procedurile rapid și eficient. Nu contează din ce țară ați venit în Republica Moldova, cu noi procedura de obținere a permisului de ședere în Moldova va deveni mult mai simplă. Vă vom ajuta să obțineți un permis de ședere și vă vom consulta cu privire la toate aspectele conexe.

Fiți siguri că respectăm toate legile aplicabile și asigurăm confidențialitatea completă a datelor. Contactati-ne pentru ca un proces epuizant și de lungă durată să se transforme într-un proces eficient cu participarea ta minimă!

Serviciile oferite

• examinam circumstanțele clientului;
• verificam legalitatea aflării pe teritoriul Moldovei;
• selectăm motivele obținerii permisului de ședere;
• asistăm la colectarea documentelor în conformitate cu motivele selectate;
• îndeplinim demersurile necesare pentru obținerea permisului de ședere;
• plătim în numele clientului toate taxele de stat necesare;
• depunem setul de acte la Biroul Migrație și Azil și primim pentru dvs. decizia privind acordarea dreptului de ședere temporară sau permanentă;
• îndeplinim demersurile necesare pentru prelungirea permisului de ședere;
• reprezentăm interesele clientului în fața Biroului Migrație și Azil pentru prelungirea permisului de ședere;
• acordăm consiliere în orice problemă legată de imigrare;
• soluționăm orice dificultăți prin metode legale.

INTREBARI FRECVENTE:

Aveți nevoie de asistență juridică pentru obținerea permisului de ședere în Moldova? Vă rugăm să ne apelați pentru a discuta situația dvs.