8:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Linkedin

Youtube

Search
 

Avocat drept imobiliar

Avocat drept imobiliar și litigii imobiliare in Chisinau, Republica Moldova

Avocat imobiliare in Chisinau

Noțiunea de drept imobiliar desemnează multitudinea operaţiunilor ce țin de naşterea, modificarea sau singerea unor raporturi juridice privitoare la unul sau mai multe imobile.
Practic în toate cazurile, operațiunile cu bunuri imobile presupun investiții semnificative, iar pentru o bună parte a persoanelor sau familiilor, aceasta poate fi cea mai importantă investiție în viață lor. Ca urmare, subiecții tranzacțiilor imobiliare doresc siguranță în ceea ce privește latura juridică a tranzacției. Corespunzător, asistența unui avocat este necesară la toate etapele tranzacțiilor cu bunuri imobiliare.
Suntem implicaţi activ în tranzacţii de achiziţionare a diferior obiecte de proprietate privată şi comercială şi acordăm consultaţii persoanelor fizice şi juridice privitor la toate aspectele legate de activităţile lor în acest domeniu.
Oferim asistență juridică clienților atît naționali, cît și investitorilor străini în domeniul proprietății imobiliare și a construcțiilor, inclusiv achiziţii de terenuri, construcţii, obţinere a autorizaţiilor, dezvoltarea de proiecte rezidenţiale, imobile cu destinație comercială și multe altele.

Serviciile noastre in domeniul tranzactiilor imobiliare includ următoarele:

• Support juridic la încheierea tranzacţiilor de achiziţie şi vânzare a bunurilor imobile;

• Consultaţii privitor la contractele de locaţiune şi litigiile între locatar şi locator;

• Support juridic a procedurii de construcţie şi reconstrucţie a obiectelor imobiliare;

• Privatizarea imobilelor;

• Due diligence la achiziţionarea bunurilor imobiliare;

• Structurarea impozitelor la tranzacţiile imobiliare;

• Schimbarea categoriei de destinaţie a terenurilor şi înregistrare modificărilor;

• Consultanţă cu privire la legislaţia de mediu, inclusiv coordonarea cu autorităţile cu competenţă în domeniu;

• Suport juridic a proiectelor de dezvoltare;

• Pregătirea contractelor, inclusiv, elaborarea şi revizuirea contractelor de construcţii, de investiţii şi alte modele de contracte;

• Soluţionarea litigiilor la încheierea tranzacţiilor imobiliare.

• Asistență în soluționarea altor probleme legate de dreptul imobiliar.

Aveţi nevoie de asistenţă ? Vă rugăm să nu ezitaţi şi să ne apelaţi pentru a discuta situaţia Dumneavoastră.