8:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Linkedin

Youtube

Search
 

Obtinerea extraselor si certificatelor de arhiva din Moldova

Avocat in Chisinau | Asistenta Juridica in Afaceri > Obtinerea extraselor si certificatelor de arhiva din Moldova

Asistență la obținerea extraselor și certificatelor de arhivă din Moldova

Extrase și certificate de arhivă din Moldova

Documentul de arhivă constituie un suport material care conține informații cu rechizite care permit identificarea acestuia și este păstrat datorită importanței pentru cetățeni, societate și stat a informațiilor pe care le conine.

Documentele sunt păstrate de către Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, care este parte componentă a patrimoniului naţional şi reflectă procesele dezvoltării social-politice, statale, economice şi social-culturale a poporului nostru, a grupurilor etnice care au locuit şi care locuiesc în Republică.

Certificatul de arhivă constituie un document cu putere juridică, ce conţine informaţie despre existența în documentele arhivei, a unor date referitoare la situații și drepturi semnalate prin cererile solicitanților.

Extrasul din documentele de arhivă constituie reproducerea exactă a unei părţi din textul documentului, ce se referă nemijlocit la problema, evenimentul sau persoana, indicate în solicitare.

Principalele documente care le putem obține din arhivă:

– certificate de arhivă întocmite în baza registrelor parohiale cu privire la naștere, căsătorie și deces, pentru perioada anilor 1850-1919;

– extrase de proprietate (până în anul 1944);

– extrase de vânzare-cumpărare, donaţii, testamente autentificate la instituțiile notariale;

– extrase din tabele cu locuitorii împroprietăriţi în baza Reformei Agrare din 1921;

– extrase de evacuare a cetățenilor din Basarabia (1940, 1941, 1944);

– certificate cu privire la recensămintele populației din Basarabia din Fondul arhivistic;

– extrase de pe catagrafii cu locuitorii Guberniei Basarabia, pentru anii 1824-1886;

– certificate cu privire la represiunile politice ale populației din Basarabia (deportare, exilare, trimitere la muncă silnică în condiţii de limitare a libertăţii, expulzare din ţară şi lipsire de cetăţenie, expropriere, internare forţată în instituţii de psihiatrie etc.);

– certificate privind drepturile salariale cuvenite necesare pentru calcularea pensiei (stagiu de muncă, ordinele de angajare/concediere, certificat de salariu, reorganizarea instituției etc.)

Sunați-ne dacă aveți nevoie de ajutor în сăutarea sau obținerea extraselor și certificatelor de arhivă din Moldova, sau de asistența unui avocat pentru stabilirea unor fapte cu valoare juridică.