8:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Linkedin

Youtube

Search
 

Reintregirea familiei Moldova

Avocat in Chisinau | Asistenta Juridica in Afaceri > Reintregirea familiei Moldova

Reintregirea familiei Moldova – permis de sedere la familie

Când o persoană se mută cu traiul în altă țară, aceasta adeseori duce la obținerea noilor prieteni sau parteneri de afaceri, dar aproape întotdeauna schimbarea locului de trai în altă țară duce la despărțirea de cei dragi, cum ar fi de soț, copii sau părinți. Acesta este motivul din care persoanele care se mută în altă țară doresc ca să li se alăture membrii familiei.
Totodată și cetățenii Republicii Moldova care s-au căsătorit cu străini, doresc ca soțul/soția lor să aibă dreptul de ședere legală în țară, de a lucra și de a beneficia de alte drepturi.
Având în vedere că familia este celula de bază a societății și integritatea acesteia este protejată de dreptul internațional, orice stat are obligația de a susține reîntregirea familiei.
Astfel, legile majorității țărilor conțin prevederi privitor la reîntregirea familiei, care de obicei se aplică față de toți membrii familieimiliei (soți, părinți și copii aflați în întreținere).
Republica Moldova nu face excepție și a implementat propria legislație care reglementează reîntregirea familiei și obținerea permisului de ședere pe această bază.

Reintregirea Familiei in Moldova

Reîntregirea familiei în Moldova

Permis de sedere la familie in Moldova

Reîntregirea familiei în Moldova este intrarea şi şederea pe teritoriul țării a membrilor de familie a unui străin cu şedere legală pe teritoriul Republicii Moldova sau ai familiei unui cetăţean al Republicii Moldova, în scop de păstrare a unităţii familiei, indiferent de data stabilirii relaţiilor de familie.
Cu alte cuvinte, un cetățean al Republicii Moldova sau un străin cu permis de ședere în Moldova, indiferent de scopul pentru care l-a obținut, au dreptul de a solicita statului un aviz pentru reîntregirea familiei și, în consecință, un permis de ședere pentru membrii familiei sale.
Familia poate să includă: soţia/soţul, copiii minori, copiii majori, părinţii aflaţi la întreţinerea titularului dreptului de şedere sau a soţului/soţiei acestuia, persoanele asupra cărora este instituită tutela sau curatela, precum şi partenerul cu care au copii comuni, în cazul cetăţenilor Republicii Moldova.

Avizul pentru reîntregirea familiei în Moldova

În cazul în care un cetățean al Republicii Moldova sau un cetățean străin cu drept de ședere în țară depune o cerere de reîntregire a familiei, autoritatea pentru străini o examineazîă împreună cu documentele care justifică cererea și emite o decizie corespunzătoare.
Astfel, avizul pentru reîntregirea familiei este decizia și, corespunzător, actul emise de autoritatea competentă pentru străini la solicitarea cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Moldova sau a străinilor avînd drept de şedere în Republica Moldova în condiţiile legii.

Permisul de ședere la familie în Moldova

Permisul de ședere la familie în Moldova este actul de identitate a cetățeanului strain care atestă dreptul lui de şedere legală pe teritoriul, precum și durata șederii și scopul pentru care i s-a acordat acest drept. În acest caz, scopul șederii străinului este reîntregirea familiei.
Pentru a obține permisul de ședere, după primirea avizului pentru reîntregirea familiei, cetățeanul străin depune o cerere la autoritatea competentă pentru străini privind acordarea dreptului de ședere provizorie în țară. Dacă cererea a fost avizată pozitiv, acesta primește un permis de ședere provizorie în Moldova.
Dacă cetățeanul străin care a primit un permis de ședere la familie îl reînnoiește consecutiv în decurs de trei ani, acesta poate solicita fie un permis de ședere permanentă, fie cetățenia moldovenească prin căsătorie.

Condițiile pentru obținerea avizului pentru reîntregirea familiei

Avizul pentru reîntregirea familiei se acordă în următoarele condiţii:

a) nu există poligamie;

b) solicitantul prezintă actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței;

c) solicitantul cu drept de şedere provizorie trebuie să posede mijloace de întreţinere, pe lîngă cele necesare pentru propria întreţinere, în cuantum de cel puţin un salariu mediu lunar pe economie pentru fiecare membru de familie;

d) străinul întruneşte condiţiile de intrare pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute de lege.

Prevederile punctelor b) şi c) nu se aplică străinilor care au drept de şedere permanentă pe teritoriul ţării și cetățenilor Republicii Moldova.

Acte necesare pentru obținerea avizului de reîntregire a familiei

Pentru obținerea avizului pentru reîntregirea familie și, corespuzător dreptul de ședere, solicitantul anexează la cerere următoarele documente:

a) copia de pe paşaportul naţional al străinului;

b) copia de pe documentul care atestă dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova;

c) actele de stare civilă traduse şi legalizate/apostilate, după caz, în modul stabilit;

d) consimţămîntul celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei, după caz.

Dreptul deținătorul permisului de ședere la familie de a se angaja la muncă sau desfășura activitate de antreprenoriat

Cetăţenii străini, deținători ai permisului de ședere la familie se pot angaja în cîmpul muncii, sau înregistra o firma in Moldova şi desfășura activităţi economico financiare în condițiile legii, sau pot desfăşura liber activităţi profesionale în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii ţării. De asemenea, străinii cu permis de ședere au dreptul la odihnă și îngrijire medicală în aceeleași temeiuri legale ca și cetățenii Republicii Moldova.

Poate un deținător de permis de ședere la familie să obțină cetățenia moldovenească?

În linii generale, un cetățean străin care a obținut permis de ședere la familie poate obține cetățenia moldovenească prin naturalizare, însă condițiile legale pot varia. De exemplu, dacă un străin a primit dreptul de ședere în baza căsătoriei cu un cetățean al Moldovei, atunci după trei ani de căsătorie și de ședere legală în țară, acesta poate solicita cetățenia. Dacă permisul de ședere a fost obținut în baza căsătoriei cu un străin care are dreptul de ședere în Moldova, atunci titularul acestuia va putea solicita cetățenia numai după 10 ani de ședere legală pe teritoriul Republicii Moldova.

Apelați la specialiști

Avocat pentru cetatenie

Pentru a pregăti și depune actele pentru obținerea permisului de ședere (inclusiv la familie) fără careva dificultăți, vă recomandăm să acordați o atenție deosebită tuturor cerințelor legii și etapelor obținerii acestuia. Opțiunea ideală pentru a evita greșelile este să solicitați ajutorul unor specialiști calificați.

Biroul nostru acordă consultanță în orice problema legata de dreptul migrațional si ofera asistență juridică cetățenilor străini la toate etapele obținerii permisului de ședere. Contactându-ne, puteți fi sigur că, cu participarea noastră profesională, toate documentele vor întruni cerințele necesare și sunt garantat veți fi protejat de orice surprise neplăcute.