8:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Linkedin

Youtube

Search
 

Regimul juridic al investitiilor straine in Moldova.

Avocat in Chisinau | Asistenta Juridica in Afaceri > INVESTITII  > Regimul juridic al investitiilor straine in Moldova.

Regimul juridic al investitiilor straine in Moldova.

Investițiile străine în Republica Moldova.

Pentru oricare stat, inclusiv Republica Moldova, atragerea investițiilor străine are o importanță deosebită. Corespunzător, este necesară promovarea şi protejarea investițiilor prin crearea de condiţii juridice, sociale şi economice stabile şi echitabile pentru activitatea investiţională, stabilirii de garanţii egale pentru investitorii autohtoni şi străini, preîntîmpinării şi înlăturării impedimentelor ce pot afecta investitorii şi investiţiile lor.

Ce este o investiție în Republica Moldova?

În linii generale, investiţiile în Republica Moldova sînt reglementate de Constituţie, de Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător, de un șir de alte acte normative, inclusive şi de tratatele internaţionale la care Moldova este parte.
In general, investiţie este considerată totalitate de bunuri (active) depuse în activitatea de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova inclusiv pe baza contractului de leasing financiar precum şi în cadrul partereriatului public-privat pentru a se obţine venit.
Investiţie străină se consideră o investiţie efectuată de un investitor străin în activitatea de întreprinzător desfăşurată în Republica Moldova, inclusiv veniturile provenite din investiţia sa şi reinvestite în afacerea din Republica Moldova.

Ce forme poate avea o investiție în Republica Moldova?

Investiţia poate avea formă de:
a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi alte drepturi reale;
b) orice drept acordat în baza legii sau contractului, orice licenţă sau autorizaţie acordată în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv concesiuni de cercetare, cultivare, extragere sau explorare a resurselor naturale;
c) drepturi derivate din acţiuni, părţi sociale sau alte forme de participare în societăţi comerciale;
d) mijloace băneşti;
e) drepturi de creanţe monetare sau alte forme de obligaţii faţă de investitor ce au valoare economică şi financiară;
f) drepturi de proprietate intelectuală: dreptul asupra obiectelor de proprietate industrială (brevete de invenţii, modele de utilitate, mărci de produs şi mărci de serviciu, denumiri de firmă, denumiri de origine ale produselor, desene şi modele industriale, brevete pentru soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate), dreptul de autor şi drepturile conexe, secretul comercial (know-how), goodwill.
g) alte drepturi contractuale, irclusiv ce le rezultate din partereriatul public-privat.
Venitul obţinut din investiţii depus pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova se consideră investiţie.

Care sunt formele organizatorice şi juridice ale companiilor cu investiţii străine?

În Republica Moldova pot fi înfiinţate companii cu investiţii străine sub formă de întreprinderi mixte şi întreprinderi cu capital străin.
Întreprindere mixtă (IM) este întreprinderea, înfiinţată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, al cărei capital social este compus parţial din investiţii străine.
Întreprindere cu capital străin (ICS) este întreprinderea, înfiinţată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, al cărei capital social este compus exclusiv din investiţii străine.
Întreprinderea cu investiţii străine are dreptul să înfiinţeze asociaţii şi organizaţii internaţionale, să facă parte din asociaţii şi organizaţii internaţionale.
O informatie mai detaliată cu privire la formele organizatorico-juridice ale activităţii de antreprenoriat din Republica Moldova este expusă într-un articol separat.

Cum se înființează o companie cu investiții străine în Moldova?

Procedura de înființare a unei firme cu investiţii străine, de desfăşurare a activităţii şi de dizolvare a acesteia este similară procedurii de înființare, de desfăşurare a activităţii şi de dizolvare a întreprinderii autohtone şi se realizează în conformitate cu actele normative ce reglementează domeniul.
Pentru reînregistrarea întreprinderii cu investiţii străine se prezintă actele prevăzute de legislaţie pentru înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor.
Totodată, o companie înfiinţată fără investiţii străine și cumpărată integral de un investitor străin obţine, la rîndul său statut de întreprindere cu capital străin.
În cazul în care, investitorul străin cumpără părţi sociale (acţiuni) aparţinînd unei întreprinderi înfiinţate anterior fără investiţii străine, aceasta va obţine statut de întreprindere mixtă.

Care sunt garanţiile respectării drepturilor investitorului?

Autorităţile publice din Republica Moldova sînt obligate să respecte drepturile investitorilor acordate de lege. Conform legii, investiţiile nu pot fi expropriate ori supuse unor măsuri cu efect similar care privează, în mod direct sau indirect, investitorul de titlul de proprietate sau de controlul asupra investiţiei.
Activitatea de investiţii nu poate fi întreruptă silit decît în condiții special, strict prevăzute de lege.
Investitorul beneficiază de dreptul la reparaţia prejudiciului cauzat prin încălcarea drepturilor sale, inclusiv prin acte, ce îl lezează în drepturi şi interese, adoptate de autoritățile publice sau prin alte acţiuni nelegitime ale acestora. Despăgubirea este echivalentă cu întinderea reală a prejudiciului la momentul survenirii.
În același timp, autorităţile publice pot acorda, în limitele competenţei şi conform legislaţiei în vigoare sau în condiţiile parteneriatului public-privat, garanţii suplimentare investitorilor, inclusiv prin intermediul gajului de bunuri aflate la dispoziţia organelor respective.

Există facilităţi fiscale şi vamale pentru investițiile străine in Republica Moldova?

Investitorilor se acordă facilităţi fiscale şi vamale în conformitate cu legislaţia fiscală şi vamală a Republicii Moldova. În plus, rezidenții Zonelor economice libere din Republica Moldova se bucură de un șir de beneficii semnificative ce țin de impozite, TVA, alte taxe.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui specialist în domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactati.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 22. oficiu 300f

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.