8:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Linkedin

Youtube

Search
 

Cum sa inființezi o sucursală a unei companii străine in Moldova?

Avocat in Chisinau | Asistenta Juridica in Afaceri > DREPT COMERCIAL  > Cum sa inființezi o sucursală a unei companii străine in Moldova?

Cum sa inființezi o sucursală a unei companii străine in Moldova?

Înființarea sucursalelor companiilor străine in Moldova.

Ce este o sucursala a unei companii?

În esență, o sucursală se consideră o subdiviziune separată a companiei, situată în afara sediului acesteia, care are aparența permanenței, propria conducere și dotarea materială necesară pentru a desfășura o parte sau chiar toate activitățile persoanei juridice.
Este important de reținut, că conform legislației Republicii Moldova, sucursala nu este persoană juridică și funcționează conform propriului regulament, aprobat de organul care a hotărît instituirea ei.

Sucursala unei companii străine în Republica Moldova

În linii generale, cadrul legal pentru sucursala unei firme străine este unul și același ca și pentru sucursala unei companii autohtone, cu unele mici diferențe. Ca exemplu, înainte ca o persoană juridică constituită într-un alt stat (companie străină) să desfășoare în nume propriu activități printr-o sucursală din Moldova, aceasta trebuie să înregistreze sucursala în registrul de publicitate al persoanelor juridice al Republicii Moldova.
Sucursala unei firme străine, la fel ca și în cazul unei firme autohtone, nu este persoană juridică și funcționează conform propriului regulament, aprobat de organul care a hotărît instituirea sucursalei. Persoana juridică străină poartă răspundere pentru obligațiile care apar din activitățile sucursalei sale din Moldova.

Care sunt cerințele pentru denumirea sucursalei unei companii străine?

Denumirea sucursalei unei firme străine se va forma din denumirea persoanei juridice străine care a hotărît instituirea sucursalei, urmată de denumirea localității din străinătate în care are sediul persoana juridică, cuvîntul „sucursala” și de denumirea localității din Republica Moldova în care are sediul sucursala. În cazul în care firma străină va institui mai mule sucursale în aceeași localitate, denumirea sucursalei poate fi completată cu un indicativ de natură să le deosebească între ele.

Cine poate fi director al unei sucursale?

Compania străină trebuie să numească unul sau mai mulți directori (administratori) ai sucursalei. Director poate fi o persoană fizică, atît cetățean al Republicii Moldova, cît și un cetățean strain. Totodată, în cazurile expres prevăzute de lege, administrator al sucursalei poate fi și o persoană juridică care, care în condițiile legii și ale actului de constituire, este desemnată să acționeze, în raporturile cu terții, individual sau colectiv, în numele și pe contul persoanei juridice.
Administratorul conduce sucursala, asigură ținerea contabilității sucursalei și reprezintă compania străină în limitele împuternicirilor sale.

Cum se inființează o sucursală a companiei străine în Moldova?

Procedura înregistrării sucursalelor companiilor străine este similară procedurii înregistrării persoanelor juridice autohtone, cu unele particulartăți specificate în Codul civil și Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător.
Sucursalele persoanelor juridice se înregistrează cu condiţia indicării în actele de constituire ale persoanei juridice a datelor cu privire la crearea, denumirea şi sediul acestora.
Sucursalelor companiilor străine li se atribuie numere de identificare de stat indiferent de numărul de identificare al persoanei juridice străine care le-a creat.

Ce acte sunt necesare pentru inființarea unei sucursale în Republica Moldova?

Pentru înregistrarea sucursalei unei companii se depun următoarele documente:
1) cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
2) hotărîrea organului competent al persoanei juridice, care va conţine date cu privire la crearea sucursalei, la aprobarea regulamentului acesteia şi la desemnarea administratorului;
3) regulamentul sucursalei, care trebuie să conțină următoarele date:
– sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al sucursalei;
– genurile de activitate desfășurate de sucursală;
– mențiunea privind legislația statului sub incidența căreia se află persoana juridică străină;
– extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică străină, tradus și legalizat notarial, precum și numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;
– forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate și mărimea capitalului social al persoanei juridice străine, dacă informațiile respective nu sînt indicate în actul de constituire a persoanei juridice străine;
– denumirea persoanei juridice străine, denumirea sucursalei, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice străine;
– numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a sucursalei, numele și prenumele administratorului persoanei juridice străine;
– împuternicirile persoanei care exercită funcții de administrare a sucursalei;
4) copia actului de constituire a persoanei juridice străine, tradus în limba de stat, legalizată notarial;
5) situația financiară a persoanei juridice străine potrivit ultimei perioade de raportare.

Care sunt etapele infiintarii unei sucursale in Moldova?

Ca si in cazul inființării unui SRL sau a SA, infiintarea unei sucursale in Moldova presupune mai multe etape:

• pregatirea tuturor documentelor necesare, cum ar fi decizii, regulamente, alte acte interne necesare înființării;
• autentificarea documentelor care au fost traduse din alte limbi, în cazul companiilor straine care înființează sucursale în Moldova;
• depunerea actelor la Agenția Servicii Publice;
• inregistrarea în scopuri fiscale și de TVA;
• obtinerea de licențe, avize sau autorizatii in dependență de activitățile preconizate.

În cazul în care aveți nevoie de ajutor la înființarea unei sucursale în Moldova, nu trebuie decat sa solicitați asistența specialistilor noștri care vor acționa în calitate de reprezentant al dumneavoastră și vor efectua toate acțiunile necesare înființării sucursalei.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 22. oficiu 300f

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.