8:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Linkedin

Youtube

Search
 

Procedura suspendarii activitatii unei intreprinderi din Republica Moldova

Avocat in Chisinau | Asistenta Juridica in Afaceri > DREPT COMERCIAL  > Procedura suspendarii activitatii unei intreprinderi din Republica Moldova

Procedura suspendarii activitatii unei intreprinderi din Republica Moldova

După lansarea afacerii, activitățile economico-financiare pot să nu meargă în toate cazurile conform planului elaborat inițial. Astfel, poate apărea o situație când este necesară o pauză și reconsiderarea strategiei afacerii.

Principalele motive pentru suspendarea activităților întreprinderii pot fi:
– circumstanțe excepționale în care devine imposibil de a asigura funcționarea normală a companiei (pandemie, acțiuni militare);
– introducerea, prin acte normative a unor restricţii temporare sau permanente asupra anumitor tipuri de activităţi sau persoane (embargouri alimentare, retragerea licenţelor, introducerea unui regim de restrângere a anumitor genuri de activități etc.);
– desfășurarea de către companie a unor activități sezoniere (legătura directă a activității companiei de perioada anului sau condițiile climaterice);
– circumstanțe din cadrul companiei însăși, legate de natura riscantă a desfășurării în continuare a activităților economico-financiare (circumstanțe organizaționale, financiare, tehnice, etc).
În astfel de circumstanțe, proprietarii companiei au 2 opțiuni – să lichideze complet întreprinderea sau să-i suspende activitatea, fapt care va oferi timp suplimentar pentru adaptarea la noile circumstanțe și restructurarea proceselor de afaceri.
Lichidarea, în sine, este o procedură destul de complicată și îndelungată și ar trebui considerată ca ultimă soluție. O alternativă lichidării societății poate fi suspendarea activității acesteia.

Din punct de vedere legal, după înființarea firmei, activitatea acesteia poate fi temporar suspendată, la decizia fondatorului/adunării generale, pe o perioadă care să nu depăşească 3 ani, în cazul în care nu are datorii faţă de bugetul public naţional, precum şi faţă de alţi creditori.
Decizia fondatorului/adunării generale privind suspendarea activităţii întreprinderii, cu indicarea termenului suspendării, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Persoanele responsabile de suspendarea activităţii întreprinderii sînt obligate, cu o lună înainte de publicarea avizului, să informeze în scris despre aceasta creditorii întreprinderii. În termen de 2 luni de la data publicării avizului de suspendare a activităţii, creditorii vor înainta întreprinderii şi structurii teritoriale a Agenției Servicii Publice creanţele lor.
Suspendarea/reluarea activităţii întreprinderii urmează a fi înregistrată, în baza cererii fondatorului/adunării generale, la structura teritorială a Agenției Servicii Publice, cu înscrierea menţiunii respective în Registrul de stat al întreprinderilor şi cu înştiinţarea despre aceasta a inspectoratului fiscal de stat teritorial de către structura teritorială a Agenției Servicii Publice.

Înregistrarea suspendării activităţii se va efectua cu condiţia:
1) prezentării de către fondator/adunarea generală a certificatelor de la instituţiile financiare privind închiderea convenţională a conturilor;
2) predării ştampilelor spre păstrare oficiului teritorial al Agenției Servicii Publice;
3) expirării termenului de înaintare a creanţelor de către creditori.

Pentru înregistrarea suspendării(reluării) activităţii la oficiul teritorial al Agenției Servicii Publice se prezintă următoarele acte:
a) cererea de înregistrare a suspendării/reluării activităţii;
b) decizia fondatorului/adunării generale privind suspendarea/reluarea activităţii;
c) documentele de constituire;
d) certificatul de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei;
e) copia de pe avizul de suspendare a activităţii întreprinderii sau organizaţiei, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
f) bilanţul contabil al întreprinderii sau organizaţiei la data expirării termenului de înaintare a creanţelor de către creditori;
g) certificatul, eliberat de inspectoratul fiscal de stat teritorial, prin care se confirmă lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional la situaţia din ziua adoptării de către fondator/adunarea generală a deciziei de suspendare a activităţii – în cazul suspendării activităţii şi la situaţia din ziua adoptării deciziei de reluare a activităţii – în cazul reluării acesteia.

Pe întreaga perioadă de suspendare a activităţii, întreprinderea este scutită de prezentarea dărilor de seamă financiare şi fiscale, precum şi de plata taxelor şi impozitelor, cu excepţia impozitului pe bunurile imobiliare (dacă există astfel de bunuri), care se achită şi pentru care se prezintă dare de seamă. În acest caz, plăţile se achită din mijloacele întreprinderii imediat după expirarea termenului de suspendare.
Fondatorul/adunarea generală poate oricînd anula decizia de suspendare a activităţii, solicitînd organului înregistrării de stat să introducă în Registrul de stat al întreprinderilor menţiunea privind reluarea activităţii întreprinderii.
Pe perioada suspendării activităţii întreprinderii este interzisă desfăşurarea oricăror activităţi de întreprinzător.
Desfăşurarea activităţii de întreprinzător în perioada de suspendare a activităţii întreprinderii, fără înregistrarea reluării acestei activităţi, atrage, potrivit legislaţiei în vigoare, răspunderea pentru practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător.
În cazul în care, după declararea suspendării temporare a activităţii întreprinderii, se constată vreun creditor, Agenția Servicii Publice va anula suspendarea.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui specialist în domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactati.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 22. oficiu 300f

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.