8:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Linkedin

Youtube

Search
 

Înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale companiei în Moldova

Avocat in Chisinau | Asistenta Juridica in Afaceri > DREPT COMERCIAL  > Înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale companiei în Moldova

Înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale companiei în Moldova

Componența asociaților, sediul, mărimea capitalului social și altele, sunt modificările care pot interveni după înregistrarea siocietății, precum și pe parcursul activității acesteia, și care, în mod obligatoriu, necesită a fi înregistrate la Agenția Servicii Publice.

În fapt, în actele de constituire pot fi operate următoarele modificări:

• Schimbarea denumirii
• Schimbarea administratorului
• Schimbarea sediului
• Modificarea capitalului social
• Schimbarea asociaţilor
• Schimbarea (completarea) genurilor de activitate
• Înregistrarea contractului de vînzare-cumpărare a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic.

Actele necesare înregistrării modificărilor:

Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, persoana juridică depune la organul înregistrării de stat următoarele documente:
a) cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat;
c) actul adiţional cu privire la modificarea actelor de constituire;
c1) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru asociaţiile de economii şi împrumut;
c2) decizia Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind înregistrarea totalurilor emiterii suplimentare de acţiuni sau înregistrarea anulării acţiunilor de tezaur, precum şi privind înregistrarea modificării claselor, numărului şi valorii nominale a acţiunilor plasate – pentru societăţile pe acţiuni.

Procedura:

Persoana juridică este obligată să depună documentele pentru înregistrarea modificărilor la organul înregistrării de stat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii de modificare a actelor de constituire sau a datelor înscrise în Registrul de stat. În cazul reorganizării persoanei juridice, termenul de depunere a documentelor pentru înregistrarea modificărilor este de 30 de zile după expirarea termenului de o lună de la publicarea avizului privind reorganizarea.
Nota: În cazul cînd din numele fondatorului (fondatorilor) acţionează mandatarul, se prezintă procura respectivă.
Modificările operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat au putere juridică de la data înregistrării lor la organul înregistrării de stat.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui specialist în domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactati.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 22. oficiu 300f

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.