8:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Linkedin

Youtube

Search
 

Casatoria cu un cetatean strain in Moldova – conditii si acte necesare

Avocat in Chisinau | Asistenta Juridica in Afaceri > DREPTUL FAMILIEI  > Casatoria cu un cetatean strain in Moldova – conditii si acte necesare

Casatoria cu un cetatean strain in Moldova – conditii si acte necesare

Căsătoria cu un cetățean străin în Moldova – informații generale.

Normele dreptului familiei al Republicii Moldova se aplică în privința cetățenilor străini și apatrizilor în aceeași măsură ca și cetățenilor țării.
Astfel, cetățenii străinii cu domiciliul în Republica Moldova beneficiază de aceleași drepturi și au aceleași obligații în relațiile de familie ca și cetățenii țării.

Ce reprezintă înregistrarea căsătoriei în Moldova?

Cetatenia Moldovei Prin casatorieÎnregistrarea căsătoriei reprezintă procedura de întocmire la organul de stare civilă a actului de căsătorie, în baza declaraţiei de căsătorie, cu respectarea condiţiilor şi în termenele stabilite de legiuitor.
Astfel, căsătoria se prezintă ca o uniune liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată potrivit dispoziţiilor legale cu scopul de a întemeia o familie şi reglementată de normele imperative ale legii.
Principalul act legislativ ce reglementează condiţiile şi modalitatea de încheiere a căsătoriei în Republica Moldova este Codul Familiei, în vigoare din 26 octombrie 2000.

Vîrsta matrimonială.

Legislaţia Republicii Moldova stabileşte vîrsta matrimonială minimă de 18 ani, însă pentru motive temeinice, se poate încuviinţa încheierea căsătoriei cu reducerea vîrstei matrimoniale, dar nu mai mult decît cu doi ani.

Consimţămîntul.

Pentru încheierea căsătoriei este necesar consimţămîntul reciproc, neviciat, exprimat personal şi necondiţionat, al bărbatului şi femeii care se căsătoresc.

Starea sănătăţii.

Persoanele care doresc să se căsătorească sînt obligate să se informeze reciproc despre starea sănătăţii lor, totodată aceştea sînt supuşi unui examen medical gratuit obligatoriu.

Impedimente la încheierea căsătoriei.

Nu se admite încheierea căsătoriei între:
• persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
• rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un părinte comun;
• adoptator şi adoptat;
• adoptat şi rudă a adoptatorului în linie dreaptă, pînă la al II-lea grad inclusiv;
• curator şi persoană minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
• persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
• persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele îşi ispăşesc pedeapsa;
• persoane de acelaşi sex.

Actele necesare la încheierea unei căsătorii cu un străin.

Cetăţenii străini cu domiciliul în afara teritoriului Republicii Moldova se pot căsători pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia ţării, dacă au dreptul de a se căsători în conformitate cu legislaţia statului al cărui cetăţenie o dețin.
Oficiul de stare civilă la care se depune cererea de căsătorie solicită viitorilor soți să prezinte următoarele documente:

Actele de identitate (pașaport, buletin de identitate);

Certificat de naștere;

Acte privind desfacerea sau încetarea unei căsătorii anterioare (dacă este cazul).

Căsătoria cu un cetățean străin se încheie numai în cazul în care, pe lângă actele enumerate mai sus, se prezintă și un certificat de capacitate matrimonială, eliberat de autoritatea competentă a statului al cărui cetățean este persoana respectivă. Certificatul trebuie să confirme că sunt îndeplinite condițiile de bază impuse de legislaţia Moldovei pentru încheierea căsătoriei.

În cazul în care legislația țării de origine a cetățeanului străin nu prevede eliberarea unui certificat de capacitate matrimonială (cu privire la absența obstacolelor la încheierea căsătoriei), persoanele interesate au dreptul de a prezenta documente care confirmă prevederile dreptului familiei a statului corespunzător. Totodată, străinul poate contribuii și în alt mod la probarea conținutului legilor aplicabile din statul său de origine, sau poate depune o declarație din numele său, sub propria răspundere (autentificată la notar) prin care declară despre absența obstacolelor la încheierea căsătoriei.
Dacă o astfel de declarație a fost întocmită într-o limbă străină și perfecată în străinătate, aceasta trebuie tradusă în limba română și autentificată corespunzător.

La actele enumerate mai sus trebuie anexată și de o copie a pașaportului străinului, inclusiv de pe pagina unde este aplicată viza pentru Republica Moldova, sau în cazul țărilor cu care Republica Moldova are un regim fără viză, ștampila poliției de frontieră, aplicată la intrarea în țară. În cazul în care viitorii soți doresc să se căsătorească în regim de urgență, aceștea trebuie să prezinte documente justificative care să întemeieze urgența.

În cazul în care un cetățean străin este căsătorit de 3 ani cu un cetățean al Republicii Moldova și a locuit legal și continuu în țară în ultimii 3 ani, străinul poate obține cetățenia moldovenească în baza cererii sale.
Despre obținerea cetățeniei moldovenești prin căsătorie, puteți afla mai multe într-un articol separat.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 22. oficiu 300f

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.