8:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Linkedin

Youtube

Search
 

Poate oare un cetățean străin să cumpere bunuri imobile în Moldova?

Avocat in Chisinau | Asistenta Juridica in Afaceri > IMOBILIARE  > Poate oare un cetățean străin să cumpere bunuri imobile în Moldova?

Poate oare un cetățean străin să cumpere bunuri imobile în Moldova?

În prezent, unul dintre obiectele cele mai atrăgătoare domenii pentru investiţii în Republica Moldova este de domeniul imobiliar. Acest fapt este conştientizat atît de oamenii de afaceri din Moldova, cît şi de investitorii străini.
Reieșind din aceste considerente, în Republica Moldova a fost implementat cadrul legal ce reglementează activităţile investiţionale, care este în continuă actualizare, în scopul promovării şi protejării investiţiilor prin crearea unor condiţii stabile şi echitabile de natură juridică, socială şi economică, pentru a oferi garanţii egale investitorilor autohtoni şi celor străini, precum şi a preveni şi elimina barierele în calea investiţiilor.
Dreptul de proprietate în Republica Moldova este recunoscut şi ocrotit de lege, iar subiect al dreptului de proprietate poate fi orice persoană fizică, juridică, statul, precum şi organele de autoadministrare locală.

Conform Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova, străinii au dreptul de a deţine casă şi alte bunuri în proprietate privată, de a moşteni sau de a testa bunuri, de a exercita dreptul de autor al unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, al unei descoperiri, invenţii, de asemenea au alte drepturi personale nepatrimoniale.
Prevederi similare se regăsesc și în Codul Funciar al Republicii Moldova, care stipulează, că deţinători de terenuri cu titlu de proprietate privată pot fi cetăţeni ai Republicii Moldova şi investitorii străini, în conformitate cu legislaţia.
Cu toate acestea, există excepții în ceia ce ține de terenurile cu destinație agricolă.
Legea cu privire la “preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului”, stipulează, că terenurile proprietate publică pot fi vîndute atît persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova, cît şi investitorilor străini, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic care se vînd numai persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova.
Tot aceiași lege prevede, că dreptul de a cumpăra de la stat şi de a vinde terenuri destinate construcţiilor în municipii, oraşe şi sate (comune) îl au persoanele fizice şi persoanele juridice din Republica Moldova şi investitorii străini, cu exsceptia terenurilor fondului apelor, cele destinate reţelelor inginereşti, precum şi terenurile de uz public. Corespunzător, dreptul de vînzare-cumpărare a terenurilor cu destinaţie agricolă aparţine statului, persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, precum şi persoanelor juridice al căror capital social nu conţine investiţii străine.

Generalizînd cele expuse mai sus, putem concluziona, că cetăţenii străini şi apatrizii pot achiziţiona în proprietate privată orice proprietate imobiliara, cu excepţia terenurilor agricole, din fondul forestier, fondul apelor, celor destinate reţelelor inginereşti, precum şi terenurile de uz public.

Pentru achiziţionarea proprietăţii în Republica Moldova, cetăţenii străini au nevoie de actul de identitate valabil şi dovada şederii legale în ţară, cum ar fi permisul de şedere, viză valabilă, sau confirmarea traversării frontierei de stat pentru cetăţenii din ţările care sunt în regim fără vize cu Republica Moldova. Alte acte suplimentare nu sînt necesare.
Cetăţenii străini şi apatrizii au drepturi şi obligaţii egale cu cetăţenii Republicii Moldova în ceia ce priveşte proprietatea lor din Republica Moldova.
După nivelul de rentabilitate, piaţa imobiliară moldovenească ocupă unul dintre primele locuri în Europa, respectiv atractivitatea acesteia pentru investitorii straini este în plină creştere. Cu toate acestea, intrarea masivă în Republica Moldova a dezvoltatorilor imobiliari şi companiilor de construcţii străine este posibilă numai după stabilirea în ţară a unor norme civilizate şi transparente de desfăşurare a activităţii de antreprenoriat. În primul rând, în ceia ce ţine de modalitatea de alocare a terenurilor pentru construcţii şi procedura de aprobare a documentaţiei de proiect.
Necătînd la toate acestea, un număr considerabil de investitori au inființat companii străine și au deja experienţă pe piaţa imobiliară din Republica Moldova, în special în domeniul constructiei centrelor comerciale şi logistice, deoarece rentabilitatea unor astfel de facilităţi este suficient de mare şi termenul de recuperare a investiției este mult mai mic decât în Europa Centrală şi Europa de Est.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui specialist în domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactati.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 22. oficiu 300f

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.